تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به جعفر محولاتی میباشد.